ติดต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

SRIRACHA VOCATIONAL COLLEGE

เลขที่ 5/10 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ติดกับ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.ศรีราชา)
TEL : 038-325506 FAX : 038-325506
E-mail : info@svcsriracha.com

ข่าวสาร/ประกาศ

หน่วยงานภายใน

  • งานวิชาการ
  • ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • ฝ่ายแผนงาน
  • ฝ่ายพัฒนากิจการ

ระบบงานภายในวิทยาลัยฯ