ข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ผ่านสังคมออนไลน์

สัปดาห์การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ....
ตัั้งใจสอบกันทุกคนนะครับ... สู้ ๆ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้แชร์โพสต์

#รับสมัครนักเรียนสาขาการตลาดปี1และ2ที่มีความรับผิดชอบ
4คน
รีบมาสมัครกันนะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้แชร์โพสต์

อบรมธรรมะสว่างใจ เชื่อมสายใยสีฟ้าขาว..

ข่าวสาร/ประกาศ

หน่วยงานภายใน

  • งานวิชาการ
  • ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • ฝ่ายแผนงาน
  • ฝ่ายพัฒนากิจการ

ระบบงานภายในวิทยาลัยฯ